top of page
violencia.jpg

Genero indarkeria

Toki-erakundeetan genero-indarkeriaren arloan koordinatuta jarduteko diagnostikoak eta protokoloak egitea.

Lan-ingurunean sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako protokoloak idaztea.

Berariazko prestakuntza enpresako Jazarpen Batzordearentzat.

Sexu-jazarpenean aholkularitza aditua, enpresako egoeren aurrean.

 

Peritu-txostena, PECLA (Laneko Jazarpeneko Gatazketan Peritaje Adituak) tituludunek osatua.

Protokoloaren ikerketa-fasea egitea (elkarrizketak, probak) eta azken txostena idaztea.

Aholkularitza eta defentsa, sexu-jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpeneko egoeretan.

Sexu-indarkeriari buruzko Prestakuntza eta Protokoloak jai- eta aisialdi-eremuetan.

Sentsibilizazio-kanpainak.

 

Nabarmendukoak:

Ultzama Haraneko Protokoloa:  Ultzamalderako genero-indarkeriaren arloan koordinatuta jarduteko diagnostikoa eta protokoloa egin genuen (2020).

Erasorik gabeko jai-guneetarako liburuxka: Eraso sexistak jai guneetan prebenitzeko argitalpen ilustratua, Leitzako Udalarentzat egina.

SUPERFOS:  Sexu-jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpen kasuetan lan-esparruan jarduteko protokoloa

leiza.png
woman-fist-international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women-feminism-3d-ill
bottom of page