top of page

PRIBATUTASUN OHARRA
 

Jarraian, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 13. artikuluan ezarritako informazio-betebeharra garatzen da, Equala
Iniciativasen egindako tratamendu-erregistroei dagokienez.


Pribatutasun-abisuaren bidez, herritarrei, datu pertsonalen titularrei, datu pertsonalen tratamenduari buruzko alderdi espezifikoen berri
ematen diegu; besteak beste, honako hauen berri ematen diegu: tratamenduen helburuak, dituzten eskubideak gauzatzeko harremanetarako datuak, informazioa gordetzeko epeak, datuak tratatzeko zilegitasuna ematen digun araua eta egindako datu-komunikazioak.

 

DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

  • Identitatea: Equala Iniciativas SL

  • Posta Helbidea: Calle Zabalgaina, 5, oficina 4, C.P. 31180 (Zizur Mayor, Navarra)

  • Telefonoa: 948 16 50 43

  • Posta elektrónikoao: info@equala.es

 

HELBURUA, LEGITIMAZIOA ETA HARTZAILEAK
Equala Iniciativasek herritarrei jakinarazi nahi die zein helburutarako erabiliko dituen bildutako datu pertsonalak, zertan oinarritzen den datu pertsonalak tratatu ahal izateko eta hirugarren entitate eta erakundeei jakinaraziko zaizkien.

KONTAKTUA
Helburua: Erabiltzaileak harremanetarako formularioa erabiltzen duenean, datuak egindako kontsultari edo iruzkinari erantzuteko erabiliko dira, baita horri erantzuteko behar den informazioa edukitzeko ere.


Datuak gordetzeko denbora: Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta biltegiratu egingo dira enpresak tratamenduaren ondoriozko erantzukizuna izan dezakeen bitartean.


Legitimazioa: Adostasuna.


Datuen hartzaileak: Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legezko betebeharrik ez badago, edo lagapena helburua betetzeko beharrezkoa ez bada.

 

CURRICULUMEN KUDEAKETA
Helburua: Interesdunei buruzko informazioa langileen ordezkapenetarako hautagaien kudeaketa egiteko eta kontratazio berrietarako
erabiltzen da.


Datuak gordetzeko denbora: Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta biltegiratu egingo dira enpresak tratamenduaren ondoriozko erantzukizuna izan dezakeen bitartean (gehienez 2 urte). Zure datuetan aldaketarik izanez gero, eta zure zerbitzuak kontuan izateko interesa baduzu, eguneratu egin beharko duzu zure curriculuma, CV eguneratu bat bidaliz.


Legitimazioa: Adostasuna


Datuen hartzaileak: Ez dago datu-irteerarik aurreikusita.

AGINGABEAK

Equala Iniciativasek ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko web-
formularioak betez, dela harremanetarako formularioak betez, dela mezu elektronikoak bidaliz.


Beraz, baliabide horiek erabiliz datu pertsonalak ematen dituztenek formalki adieraziko dute 14 urtetik gorakoak direla edo, halakorik ezean, gurasoen edota legezko tutoreen baimena dutela.

 

WEBGUNEAN DAUDEN IRUDIAK

Equala Iniciativasek, webgunearen bidez, herritarren parte-hartzearekin burututako ekitaldi, jarduera eta abarrei buruzko informazioa
eskaintzen du. Batzuetan, emandako informazioarekin batera, identifikatutako edo identifika daitezkeen pertsonak agertzen diren
argazkiak edo bideoak izaten dira.


Erabiltzaileak argazki horietakoren batean bere burua ikusten badu eta bertan agertu nahi ez badu, info@equala.es helbidearen bidez eta agertzen den irudia edo bideoa dagoen webgunearen atalari erreferentzia eginez jakinarazteko eskatzen diogu. 14 urtetik
beherakoen kasuan, eskaera guraso batek edo legezko tutoreak egin behar du.

 

DERECHOS

La normativa en materia de protección de datos otorga una serie de derechos a las personas interesadas o titulares de los datos, personas usuarias del sitio web o usuarias de los perfiles de las redes sociales de Equala Iniciativas.

Datuen babesari buruzko araudiak hainbat eskubide ematen dizkie interesdunei edo datuen titularrei, Equala Iniciativasen webgunearen edo sare sozialen profilen erabiltzaileei.


Hauek dira interesdunek dituzten eskubideak:
   ● Sartzeko eskubidea: bere datuak tratatzen ari diren, egiten ari den tratamenduaren helburua, datu-kategoriak, hartzaileak edo             hartzaile-kategoriak, gordetzeko epea eta datu horien jatorria jakiteko informazioa eskuratzeko eskubidea.
   ● Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal okerrak edo osatugabeak zuzentzeko eskubidea.
   ● Ezabatzeko eskubidea: datuak ezabatzeko eskubidea, honako kasu hauetan:

          ○ Datuak bildu ziren xederako jada beharrezkoak ez direnean.
         ○ Titularrak baimena kentzen duenean.
         ○ Interesdunak tratamenduaren aurka egiten duenean.
         ○ Legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar direnean.
         ○ Datuak informazioaren gizarteko zerbitzu baten bidez lortu direnean, DBEOren 8 1. atala.
  ● Aurka egiteko eskubidea: erakunde arduradunak bere datuak tratatzearen aurka egiteko eskubidea. Eskubide hori ez da                  erabatekoa, eta horrek esan nahi du erakunde arduradunak datuak tratatzen jarraitu ahal izango duela, baldin eta interesdunaren interesei eta eskubideei gailentzen zaizkien bidezko arrazoiak froga baditzake, edo erreklamazioak formulatu, gauzatu eta defendatzeko.
  ● Mugatzeko eskubidea: datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, honako kasu hauetakoren bat gertatzen denean:
         ○ Interesdunak datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, enpresak epe batean datu horien zehaztasuna egiaztatu               ahal izateko.
         ○ Tratamendua ez denean zilegia eta interesdunak datuak ezabatzearen aurka egiten duenean.
         ○ Enpresak ez baditu datuak bildu ziren helburuetarako behar, baina interesdunak behar baditu erreklamazioak egiteko,   gauzatzeko edo defendatzeko.
         ○ Interesdunak tratamenduaren aurka egiten duenean, enpresaren bidezko arrazoiak interesdunarenei gailentzen zaizkion                       egiaztatzen den bitartean.
   ● Kontrol-agintaritza eskudunaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, Jorge Juan kaleko 6.ean, 28001 (Madril) helbidera idatziz edo www.agpd.es egoitza elektronikoaren bidez.


Interesdunek adierazitako eskubideak baliatu ahal izango dituzte, Equala Iniciativasera joz.

bottom of page