top of page

Ezagutu laguntza teknikoko gure proposamena

Berdintasun
planak

Prestakuntza &
Sentsibilizazioa

Ikerketa &
Azterlanak

Komunikazioa &
Marketina

Berdintasunari buruzko ikastaroak, tailerrak, jardunaldiak eta ekitaldiak antolatzen ditugu, proposamen eta produktu berritzaileen bidez.

Erabakiak hartzeko informazio baliotsua sortzen dugu. Azterketa kualitatiboak eta kuantitatiboak egiten ditugu, begirada intersekzionalarekin.

Komunikazio-kanpainak, produktuak eta zerbitzuak diseinatzen eta egokitzen laguntzen dizugu, berdintasunezko begirada aplikatuz.

Duela 20 urte baino gehiago, zure erakundeko diagnostikoan eta planaren diseinuan eta ezarpenean gidatzen zaitugu, araudiaren arabera.

violencia.jpg

Genero
indarkeria

conciliacion_lacrafetera.jpg

Zaintzak & Kontziliazioa

LGTBI.jpg

Sexu identitatea & LGTBI+

masculinidades.jpg

Berdintasunezko
maskulinitateak

Protokoloak egiten ditugu. Sexu-jazarpena, sexuagatiko jazarpena, tratu txarrak eta diskriminazioa prebenitzeko prestakuntza eskaintzen dugu. Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lan egiten dugu.

Diagnostikoak egiten ditugu eta erantzunkidetasunerako neurriak eta planak diseinatzen ditugu. Familien kontziliaziorako espazioak kudeatzen ditugu.

Aniztasun afektibo-sexualaren, familiakoaren eta generokoaren alde lan egiten dugu, erakundeentzako, ikastetxeentzako eta familientzako prestakuntza- eta sentsibilizazio-tresnen bidez.

Genero-eredu hegemonikoak identifikatu eta berrikusten ditugu, pentsamendu kritikoa garatzeko, horrela pentsamolde eta jarrera sexistak eraitsi ahal izateko.

migraciones.jpg

Migrazioak
& Bizikidetza

Gizarteratze-prozesuetara eta gizarte-bizikidetzako baldintzetara bideratutako diagnostikoan eta ekintza-planetan lan egiten dugu.

asistencia.jpg

Gizarte-
erantzukitasuna

Nafarroako Gobernuaren INNOVARSE eta EGE ziurtapen-prozesuetan laguntza teknikoa eskaintzen dizugu, genero-ikuspegitik.

sostenible.jpg

Garapen
jasangarria

Jasangarritasunaren, generoaren eta intersekzioanalitatearen ikuspegiak txertatzen ditugu prozesuetan, eta prestakuntza- eta sentsibilizazio-ekintzetan.

deportes.jpg

Kirola &
generoa

Kirolean aukera-berdintasuna eta genero-estereotipoak baztertzea bilatzen dugu.

bottom of page